วันหยุดราชการ 2561

 

เดือนมกราคม 2561

วันขึ้นปีใหม่ : วันจันทร์-วันอังคาร 1 - 2 มกราคม

 

เดือนมีนาคม 2561

วันมาฆบูชา : วันพฤหัสบดี 1 มีนาคม

 

เดือนเมษายน 2561

วันจักรี : วันศุกร์ 6 เมษายน

วันสงกรานต์ : วันศุกร์-วันอาทิตย์ 13-15 เมษายน (วันหยุดยาว 4 วัน)

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ : วันจันทร์ 16 เมษายน (วันหยุดยาว 4 วัน)

 

เดือนพฤษภาคม 2561

วันแรงงานแห่งชาติ : วันอังคาร 1 พฤษภาคม

วันพืชมงคล : วันจันทร์ 14 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา : วันอังคาร 29 พฤษภาคม

 

เดือนกรกฏาคม 2561

วันอาสาฬหบูชา : วันศุกร์ 27  กรกฏาคม

วันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา : วันเสาร์ 28 กรกฏาคม (วันหยุดยาว 3 วัน)

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา : วันจันทร์ 30 กรกฏาคม (วันหยุดยาว 3 วัน)

 

เดือนสิงหาคม 2561

วันแม่แห่งชาติ : วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม (วันหยุดยาว 3 วัน)

หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ : วันจันทร์ 13 สิงหาคม (วันหยุดยาว 3 วัน)

 

เดือนตุลาคม 2561

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 : วันเสาร์ 13 ตุลาคม (วันหยุดยาว 3 วัน)

วันหยุดชดเชยวันสวรรคต ร.9 : วันจันทร์ 15 ตุลาคม (วันหยุดยาว 3 วัน)

วันปิยะมหาราช : วันอังคาร 23 ตุลาคม

 

เดือนธันวาคม 2561

วันพ่อ/วันชาติ : วันพุธ 5 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ : วันจันทร์ 10 ธันวาคม (วันหยุดยาว 3 วัน)

วันสิ้นปี : วันจันทร์ 31 ธันวาคม